โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:07:20
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34649
นายสิทธิพล พิมพ์ทอง
ม.6/9 เลขที่ 18
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-06 มาเรียนเที่ยง
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-23 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-05
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-07-11 ไปหล่อเทียน
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-26
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-05-28
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-16 สด9