โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 00:33:36
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34604
นายมีชัย บุญเสด
ม.6/9 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง