โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 02:37:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34551
นายปฏิภาณ ดิษยบุตร
ม.6/4 เลขที่ 10
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-17 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-08 ลาไปสัมภาษณ์
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-13