โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 02:50:13
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34505
นายต่อลาภ ฐิติเจริญศักดิ์
ม.6/4 เลขที่ 7
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-11 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-07 เปิดบ้าน มธ.
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-02