โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:52:30
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34505
นายต่อลาภ ฐิติเจริญศักดิ์
ม.6/4 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-07