โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 02:48:47
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34503
นายตะวัน หมวดหมื่นไวย์
ม.6/4 เลขที่ 6
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-17 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-14 สายแถว