โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:13:57
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34489
นายณัฐพงศ์ อุดมใจธรรมกุล
ม.6/9 เลขที่ 7
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-06 มาเรียนเที่ยง
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-11 พบแพทย์
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-16