โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 03:19:25
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34486
นายณัฐชนน อัศวชิน
ม.6/4 เลขที่ 5
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง