โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:54:00
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34486
นายณัฐชนน อัศวชิน
ม.6/4 เลขที่ 5
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง