โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:37:35
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34457
นายชยพล นิลทองคำ
ม.6/9 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-10
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-13