โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 15:15:48
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34453
นายชนชล นพการุณ
ม.6/4 เลขที่ 3
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-14 มาคาบ 6
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-25 ทำงานดึก
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-05
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-28
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-18
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-11
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-08-16 ลาครึ่งวัน