โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 04:36:19
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34453
นายชนชล นพการุณ
ม.6/4 เลขที่ 3
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-10-31 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-11-07 เปิดบ้าน มธ.
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-12-19