โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:35:55
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34434
นายคุณานนต์ อัครวงศาสกุล
ม.6/9 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-09 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-15