โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 03:21:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34423
นายกิตติยา บัวผลิ
ม.6/4 เลขที่ 1
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-20
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-09