โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:06:38
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 33277
นายเฉลิมศักดิ์ สุขปราการ
ม.5/9 เลขที่ 1
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 38 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-28 สายเเถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-20
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-30
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-09-04
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-09 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-23
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-13
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-09
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-22
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-08-27
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-08-29
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-09-03
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-09-05
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-09-06
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-09-10
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-09-11
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-09-12
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2019-09-13
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2019-08-06
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2019-06-19
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2019-06-18
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2019-06-12
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2019-06-05
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2019-06-04
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2019-05-29
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2019-05-28
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2019-05-23 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2019-06-25 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2019-07-02
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2019-07-04
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 31 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 32 Date : 2019-07-30
ขาดครั้งที่ 33 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 34 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 35 Date : 2019-07-12
ขาดครั้งที่ 36 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 37 Date : 2019-07-05 ลา
ขาดครั้งที่ 38 Date : 2019-05-21