ระบบบันทึกนักเรียนมาสาย ปี2564 คลิกที่นี่

Login ระบบบันทึกนักเรียนมาสาย

Username :
Password:
Menu :
1. ดูข้อมูลนักเรียน มาสาย / ขาดเรียน ทั้งหมด
2. สถิติภาคเรียนที่ 1/2563
3. สถิติภาคเรียนที่ 2/2563
4. ค้นหานักเรียน (แสดงรูปภาพ)
5. ค้นหานักเรียน (ระหว่างวันที่)

เลือกห้องที่ต้องการดูนักเรียน (แสดงรูปภาพ)

ม.1 : ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10  ม.1/11  ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15 
ม.2 : ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11  ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14 
ม.3 : ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10  ม.3/11  ม.3/12  ม.3/13  ม.3/14 
ม.4 : ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7  ม.4/8  ม.4/9  ม.4/10  ม.4/11 
ม.5 : ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8  ม.5/9  ม.5/10  ม.5/11 
ม.6 : ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6  ม.6/7  ม.6/8  ม.6/9  ม.6/10  ม.6/11